Skip to main content

E+ UKRENERGY

Інноваційні магістерські курси, що сприяють покращенню енергетичного та вуглецевого сліду українського житлового фонду

Проєкт UKRENERGY підтримується Європейською Комісією – “Європейським виконавчим агентством з питань освіти і культури” (ЕАСЕА), в рамках програми Еразмус+, за напрямом KA 2, спрямованим на підтримку “Розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE)” в країнах-партнерах ЄС.

З квітня 2023 року по березень 2026 року проект UKRENERGY досягатиме основної мети – сприяння підвищенню якості викладання та навчання в Україні шляхом створення інноваційних магістерських курсів з енергетичної стійкості в будівлях, відповідно до принципів Болонського процесу.

Завдання проекту

Хто є Хто

Результати